สูตรเกมส์

The Sims 1

วิธีใช้กด Ctrl + Shif + C

Result สูตรโกง
เพิ่มเงิน 1,000 ซิมโมลิน (ภาคหลัก) klapaucius
เพิ่มเงิน 1,000 ซิมโมลิน (ภาคเสริม) rosebud
ปิดแผนที่ที่ใช้ในการแก้ไข map_edit off
เปิดแผนที่ที่ใช้ในการแก้ไข map_edit on
เคลื่อนย้ายวัตถุอะไรก็ได้ ได้ทุกอย่าง move_objects on
ปิดแอนนิเมชั่น preview_anims off
เปิดแอนนิเมชั่น preview_anims on
กำหนดการเรียน restore_tut
หมุนกล้อง rotation [0-3]
บันทึกเหตุการณ์ history
ชาวซิมส์พูดว่า”plugh” plugh
ชาวซิมส์พูดว่า”porntipsguzzardo” porntipsguzzardo
ชาวซิมส์พูดว่า”xyzzy” xyzzy
เปิดพาร์ทของผู้คน draw_routes on
ซ่อนพาร์ทของผู้คน draw_routes off
ล็อกหน้าจอเหตุการณ์ log_mask
ชาวซิมส์คิดเองได้ autonomy [1-100]
เร่งความเร็วของเกมส์ Sim_speed [-1000 – 1000]

……………………………………………………………………………………………………………….

The Sims 2

cetwins ทำให้คนที่ตั้งครรภ์อยู่ได้ลูกเป็นแฝด

addNeighborToFamily Cheat on/off เปิด/ปิด เมนูในการเพิ่ม Sim ที่เราต้องการให้มาอยู่ในครอบครัวเรา
setHour 0-23 ตั้งเวลาในเกม

agesimscheat on/off เปิด/ปิด เมนูตั้งอายุ

aspirationLevel 0 – 5 ตั้งค่าปณิธาน (มี 6 ระดับ)

lockAspiration on/off ล็อกค่าปณิธาน

maxMotives ทำให้ค่าความต้งการทุกอย่างเต็ม

motiveDecay on/off เปิด/ปิด ค่าความต้องการ

showHeadlines on/off เปิด/ปิด กรอบคำพูด

kaChing เพิ่มเงิน$1,000

motherLode เพิ่มเงิน $50,000

aging on/off เปิด/ปิด การแก่ของsim

……………………………………………………………………………………………………………….

The Sims 3

สูตรโกงเงิน ได้แก่

Motherlode เพิ่มเงิน 50,000 §
kaching เพิ่มเงิน 1,000 §

Make All Happy ทำให้ความต้องการทุกอย่างของซิมส์ทุกตัวในครอบครัว เพิ่มจนเต็มทันที
Make Needs Static ทำให้ความต้องการเพิ่มจนเต็ม และไม่ลดลงอีก
Make Me Know Everyone มีผลกับซิมส์ที่เลือกเล่นอยู่ ทำให้ซิมส์ตัวนั้นรู้จักซิมส์ทั้งหมู่บ้านทันที Make Friends For Me มีผลกับซิมส์ที่เลือกเล่นอยู่ ทำให้ระดับความสัมพันธ์ของซิมส์ที่รู้จักเพิ่มขึ้นทันที และเพิ่มซิมส์ใหม่ๆในช่องความสัมพันธ์ด้วย
Force Visitor สุ่มเลือกซิมส์ให้มาที่บ้านนั้นๆ
Force NPC เลือก npc ให้มาที่บ้านนั้นๆ
Set Career เลือกอาชีพให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ เลือกได้ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง

……………………………………………………………………………………………………………….

The Sims 4

  ŽKaching/Rosebud = §1,000

Motherlode = §50,000

Death on/off = เปิดปิดการตายของซิมส์

Freerealestate = เข้าอยู่บ้านฟรี

Fullscreen = ใช้สลับระหว่างหน้าจอวินโดว์กับฟูลสกรีน

Headlineeffects on/off = เปิดปิดบอลลูนความคิดและพลัมบ๊อบบนหัวซิมส์

resetsim <sim name> = รีเซทตัวซิมส์

bb.moveobjects on/off = เคลื่อยย้ายของโดนไม่ต้องวางตรงตามช่อง

Shift+คลิกที่ตัวซิมส์

Reset Object = รีเซทซิมส์

Add to Familly = เพิ่มซิมส์เข้ามาในครอบครัว

Cheat Need… >Make Happy = ทำให้ความต้องการของซิมส์เต็มทั้งหมด

Cheat Need… >Disable Motive Decay = ทำให้ความต้องการถูกแช่แข็งไว้

Cheat Need… >Enable Motive Decay = ทำให้ความต้องการลดลงตามปกติ

Modify in CAS = แก้ไขซิมส์ แต่ไม่สามารแก้ไขชื่อและBodyของซิมส์ได้

คลิกที่สิ่งของ

Reset Object = รีเซทสิ่งของ

Make Dirty = ทำให้สกปรก

Make Clean =ทำให้สะอาด

Set As Head = ให้สิ่งของนั้นๆมาอยู่บนหัวซิมส์ (มีภาพปรากรอบ)

……………………………………………………………………………………………………………….