สูตรเดอะซิม 4

The Sims 4

ผลของสูตร
สูตร The Sims 4 ที่มีคำว่า Off หรือ on ต่อท้ายในสูตร ให้เลือกใส่ในสูตรเพียงอันเดียว On คือเปิดสูตร หรือ Off คือปิดสูตร

สูตร The Sims 4
สูตร The Sims 4 ที่มี True หรือ False ต่อท้ายในสูตร เหมือนกันกับ Off/On ให้เลือกใส่ในสูตรเพียงอันเดียว True คือเปิดสูตร False คือปิดสูตร
สูตรเพิ่มคะแนนปฎิธานสำหรับแลกของใน The Sims 4 ปรกติคะแนนปฎิธานในสูตรนี้ได้จากทำความปราถนาของซิมส์สำเร็จ

สูตรเพิ่มคะแนนปฎิธาน The Sims 4
สูตรเดอะซิม 4
ความปราถนาของซิมส์ คือความคิดที่ลอยอยู่บนหัว

สูตรเพิ่มคะแนนนี้ต้องเปิดใช้สูตร testingcheats on ก่อนแล้วใส่
sims.give_satisfaction_points [ใส่คะแนนที่ต้องการ]
(ตัวอย่างการใส่สูตร sims.give_satisfaction_points 5000 ก็จะได้คะแนนปฎิธานมา 5 พัน)
สูตรเดอะซิม 4
วงสีเหลืองคือคะแนนปฎิธานจากการใช้สูตรที่สามารถนำมาแลกของต่างๆ วงกลมสีแดงตรงปุ่มรูปของขวัญ คือปุ่มเปิดช่องแลกของใน