เดอะซิมส์

เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ได้ประกาศอย่างเป็นเป็นทางการแล้วว่าเกมชุดเดอะซิมส์นี้ ถูกจำหน่ายไปแล้วมากกว่า 52 ประเทศ และเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2551 เกมชุดเดอะซิมส์ทำลายสถิติด้วยการจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า 100 ล้านก๊อปปี้ และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้ชื่อว่าเป็นชุดเกมคอมพิวเตอร์ที่มียอดจำหน่ายสูงเกมหนึ่งในประวัติศาสตร์

เดอะซิมส์ (อังกฤษ: The Sims) เป็นเกมแรกในตระกูลเดอะซิมส์ เดิมวางจำหน่ายเฉพาะในรูปแบบสำหรับคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 มีภาคเสริมทั้งหมด 7 ภาค (รวมกับตัวหลักแล้วมีทั้งหมด 8 ภาค) ซึ่งภาคเสริมเหล่านี้ถูกนำไปจัดรวมเป็นกล่องเดียวกับภาคหลัก หรือภาคเสริมด้วยกันในหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการผลิตในรูปแบบอื่นๆอีก เช่น เพลย์สเตชัน 2, เกมบอย แอดวานซ์ ฯลฯ ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2545 มีรายงานว่าเกมเดอะซิมส์มียอดจำหน่ายไปมากกว่า 6.3 ล้านก๊อปปี้ทั่วโลก และยังเป็น เกมคอมพิวเตอร์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประวัติศาสตร์ แซงหน้าเกมมิสท์ที่มียอดจำหน่ายเท่ากันในเวลานั้นอีกด้วย