นายกฯถ่ายรูปหมู่กับเอกอัครราชทูตก่อนเริ่มประชุม

นายกรัฐมนตรี ถ่ายรูปหมู่กับเอกอัครราชทูตก่อนการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและวางแนวทางการทำงานด้านการต่างประเทศนายกฯถ่ายรูปหมู่กับเอกอัครราชทูตก่อนเริ่มประชุมกระทรวงการต่างประเทศ จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก ประจำปี 2559 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6 – 12 พ.ย. 2559 ที่กรุงเทพฯ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เดินทางมาเป็นประธาน ซึ่งการประชุมนี้จะเป็นโอกาสที่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ประจำการอยู่ทั่วโลก ประมาณ 100 คน และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ จะหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและวางแนวทางการทำงานด้านการต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของการปฏิรูปและกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

ขณะที่มาตรการในดูแลความปลอดภัยนั้น มีเจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ ดูแลความปลอดภัยโดยรอบ และประตูเข้า-ออก อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ก่อนการเริ่มประชุม นายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารกระทรวง เอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย จะเป็นการประชุม ระหว่าง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ด้วย